Tel:+387 33 248946

Fax:+387 33 248966 Email: info@inelex.ba

Rudija Alvađa 13

BiH-71000 Sarajevo

Servis

 


  • Servis opreme niskog, srednjeg i viskog napona
  • Ugradnja, retrofit i zamjena opreme
  • Dijagnostika i ispitivanje opreme

Objekti:

Retrofit prekidača rađen u Termoelektrana “Kakanj”

Retrofit prekidača – Termoelektrana “Kakanj”, Kakanj

Zamjena malouljnih prekidača sa vakumskim i SF6 prekidačima 12kV, Remont SF6 postrojenja, Ugradnja i puštanje u pogon energetskog transformatora – Natron Hayat Maglaj

Remont malouljnih prekidača 12kV – Sisecam Soda Lukavac

Remont trafostanica TS V62, TS A12, TS JUG – Arcelor Mittal Zenica

Remont malouljnih prekidača 12kV – Rudnik mrkog uglja Zenica

Remont malouljnih prekidača 12kV- Rudnik mrkog uglja Breza

Remont prekidača i rastavljača 110kV – Rafinerija nafte Sisak

KEK PRIŠTINA

REMONT TS 110/35/6 kV – TS ĐAKOVICA

SERVIS MOP POSTROJENJA 123 kV – RUDNICI TREPČA