Tel:+387 33 248946

Fax:+387 33 248966 Email: info@inelex.ba

Rudija Alvađa 13

BiH-71000 Sarajevo

Reference

Pogledajte našu referentnu listu koja je najbolji dokaz o uspješnom i kvalitetnom poslovanju firme INELEX d.o.o.

 • Natron-Hayat d.o.o. Maglaj
 • Arcelor Mittal d.o.o. Zenica
 • Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac
 • Elektroprenos-Elektroprijenos BiH
 • Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići
 • EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnice Termoelektrana Kakanj
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o., Breza
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o., Kakanj
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o., Đurđevik
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o., Tuzla
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica
 • JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi“, Jablanica
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija „Zenica“
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija „Tuzla“
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija „Bihać“
 • HEP ODS, Elektra Sisak
 • Termoelektrana Plomin Hrvatska
 • KEK PRIŠTINA – TC KOSOVO A I TC KOSOVO B